Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, i Ovala rummet i Stockholms stadshus.
Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, förrättar vigslar i Stadshuset. Foto: Henrik Trygg

Vigselförrättare

Ska ni ha en privat vigsel kan ni kontakta en vigselförrättare i Stadshuset eller i en stadsdel.

Boka privat vigsel tre veckor innan

Det är just nu ett större tryck än vanligt, på privata vigslar. Ni måste boka privat vigsel senast tre veckor före vigseldatumet.

Ni som vigs i Stadshuset blir tilldelade en vigselförrättare.

Vigselförrättare i Stockholms stadshus

Några av stadens förtroendevalda vigselförrättare viger endast i Stadshuset, medan andra även viger privat, på en plats som ni själva väljer. De som även viger privat anges med e-postadress för kontakt.

De förtroendevalda vigselförrättarna viger i Stadshuset på lördagar och tjänstemännen på vardagar.

Förtroendevalda

Tjänstemän

  • Anita Lidberg, viger endast i Stadshuset
  • Agneta Widerståhl, viger endast i Stadshuset

Vigselförrättarna i Stadshuset föreslås av de politiska partierna i Stadshuset eller av stadsdirektören och utses sedan av länsstyrelsen.

Vigselförrättare i stadsdelar

Vigselförrättarna i stadsdelarna är ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnderna. 

Vigselförrättare i Stockholms län

Alla kommuner i Stockholms län anordnar vigslar. På länsstyrelsens webbplats hittar ni kontaktuppgifter till kommuner och vigselförrättare i Stockholms län.

Uppdaterad