Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, i Ovala rummet i Stockholms stadshus.
Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, förrättar vigslar i Stadshuset. Foto: Henrik Trygg

Vigselförrättare

Ska ni ha en privat vigsel kan ni kontakta en vigselförrättare i Stadshuset eller i en stadsdel.

Ni som vigs i Stadshuset blir tilldelade en vigselförrättare.

Vigselförrättare i Stockholms stadshus

Några av stadens förtroendevalda vigselförrättare viger endast i Stadshuset, medan andra även viger privat, på en plats som ni själva väljer. De som även viger privat anges med e-postadress för kontakt.

Förtroendevalda

Tjänstemän

  • Anita Lidberg, viger endast i Stadshuset

Vigselförrättarna i Stadshuset föreslås av de politiska partierna i Stadshuset eller av stadsdirektören och utses sedan av länsstyrelsen.

Vigselförrättare i stadsdelsområden

Vigselförrättarna i stadsdelsområdena är ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnderna. 

Vigselförrättare i Stockholms län

Alla kommuner i Stockholms län anordnar vigslar. På länsstyrelsens webbplats hittar ni kontaktuppgifter till kommuner och vigselförrättare i Stockholms län.

Uppdaterad