Ovalen i Stockholms stadshus. Foto: Yanan Li

Vigsel i Stadshuset

På lördagar genomför vi vigslar i Stadshusets vackra rum Ovalen.

På lördagar viger vi omkring 60 par i vigselrummet Ovalen, mellan klockan 12.00 och 18.00. Vigslar på vardagar håller vi i ett mindre konferensrum.

Boka vigsel i Stadshuset – så gör ni

Ni bokar tid för vigsel i e-tjänsten Boka vigsel. Att gifta sig i Stadshuset är mycket populärt, så det är ofta lång väntetid. 

Vi får ibland återbud av bokade tider för vigslar. För att kunna boka en återbudstid måste ni först ha ert hindersprövningsintyg och vigselintyg från Skatteverket, sedan kan ni registrera er i e-tjänsten. När detta är klart, mejla oss på vigsel@stockholm.se.

Avgift

Vigseln är avgiftsfri om någon av er är folkbokförd i Stockholms stad, annars kostar det 500 kronor. Kommer ni inte till er bokade vigsel, eller avbokar senare än fem arbetsdagar före det aktuella datumet, får ni betala 500 kronor. Det gäller även om båda är folkbokförda i Stockholms stad.   

Skicka intyg till Stadshuset

Hindersprövning är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för er att ingå äktenskap. Ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning tillsammans med ett vigselintyg från Skatteverket. När ni bokat en tid för vigsel skickar ni båda dessa intyg till Stadshuset. Intygen ska vara hos oss senast 17 dagar före vigseln. Skicka intygen i original till:

Vigslar Stadshuset
105 35 Stockholm

Får vi inte intygen i tid avbokas er vigseltid.

Vid vigseln

Båda i paret måste visa legitimation vid vigseln. Har ni inte med legitimation genomför vi inte vigseln.

Tolk

Båda i paret måste förstå ceremonin för att den ska vara giltig. Om någon i paret inte förstår svenska eller engelska måste ni boka en tolk i förväg. Mejla vigsel@stockholm.se för att boka en tolk.

Hitta till Stadshuset

Stadshuset ligger på Hantverkargatan 1. Det finns ett fåtal parkeringsplatser i anslutning till Stadshuset, men enklast tar ni er dit med buss (hållplats Stadshuset) eller tunnelbana (hållplats Rådhuset).

Vigsellokalen

Ska ni gifta er i Stadshuset en lördag sker vigseln i Ovalen. Ovalen ligger i sydöstra delen av Stadshuset, en trappa upp, i samma del som tornet. Vill ni komma och titta på Ovalen före vigseln, mejla oss så bokar vi en tid för visning.

Ska ni vigas på en vardag, i ett av våra konferensrum, är ni välkomna till vår reception på Ragnar Östbergs plan 1.

Behöver ni använda hiss, ska ni boka det i förväg. Kontakta oss via e-post vigsel@stockholm.se eller telefon 08-508 29 330 under våra telefontider. På vigseldagen, gå in via Stadshusets reception på Ragnar Östbergs plan 1, där ni får hjälp till hissen.

Vänta på er tur

Ni ska vara på plats 15 minuter före vigseln. Alla par får vänta i De hundrades valv som ligger utanför Ovalen, men det är först 15 minuter före vigseln ni bör vara på plats. Räkna med att vänta utomhus om ni kommer tidigare, då utrymmet är begränsat. Vi öppnar ytterdörrarna 15 minuter före första vigseln, cirka klockan 11.45. 

Vid vigsel en vardag är ni välkomna till vår reception på Ragnar Östbergs plan 1, 10 minuter före er vigsel.

De hundrades valv. Foto: Yanan Li

Vittnen

Vid vigseln behöver ni ha två vittnen. Ni väljer själva vilka personer som ska vara era vittnen och ni ansvarar för att de finns på plats vid vigseln. Vittnena måste vara myndiga och förstå ceremonin och vad den innebär. Det gäller även om de själva inte talar eller förstår svenska. Ni behöver inte anmäla i förväg, vilka vittnen ni ska ha.

Har ni inte egna vittnen kan vår personal på plats vara vittnen. 

Gäster

Ni kan ha 15 gäster, inklusive de två vittnena. Anledingen är att utrymmet i vigselrummet Ovalen är mycket begränsat. Barn under 12 år får följa med in, utöver de 15 vuxna gästerna. Har ni fler än 15 gäster kan några vänta utanför, på Borgargården.

Vid vigsel en vardag, kan ni ha med maximalt 2 gäster.

Kasta ris inte tillåtet

Att kasta ris på brudparet är en gammal sed. Det är dock inte tillåtet att kasta ris, blomblad eller liknande på Borgargården, eftersom det är svårstädat bland kullerstenarna och det kan komma in i byggnaden. Det går däremot bra att blåsa såpbubblor för att lyckönska brudparet.

Begränsad framkomlighet under springlopp och evenemang

Stockholm Marathon arrangeras i centrala Stockholm varje år i slutet av maj eller början av juni. Dagen då loppet går kan det vara svårt att ta sig till Stadshuset med bil. Den rekommenderade vägen är från Centralen till fots över Stadshusbron. Även andra springlopp kan orsaka problem med framkomligheten. Se respektive lopps webbplats för mer information.

Stockholm Pride äger normalt rum vecka 31 (månadsskiftet juli-augusti).

Frågor och svar

En borgerlig vigsel är en vigsel utan religiösa inslag.

Personuppgifter är information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Vi behöver behandla era personuppgifter, för att kunna genomföra er vigsel. Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna ni lämnar till oss. Vi lämnar vidare uppgifterna till länsstyrelsen.

Ni som är registrerade partner enligt den tidigare partnerskapslagen kan omvandla ert partnerskap till äktenskap. Ni kan göra det genom en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.

För att boka vigselceremoni i Stadshuset, boka en tid i e-tjänsten Boka vigsel. Vi behöver era personbevis, för att kunna genomföra vigseln. Personbevis beställs hos Skatteverket.

Skicka personbevisen till Stadshuset senast fyra veckor före vigseln till:

Vigslar Stadshuset
105 35 Stockholm

Ni behöver inte göra en ny hindersprövning i samband med ändringen från registrerat partnerskap till äktenskap, vare sig ni har en vigselceremoni eller inte.

Har någon av er skyddade personuppgifter, kontakta oss via mejl eller telefon för att få hjälp.

E-post: vigsel@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 330

De handlingar (dokument) som kommer in till oss är allmänna handlingar. Det betyder att, om vi får en förfrågan, så är vi skyldiga att lämna ut handlingarna till påseende eller för kopiering.

Har någon av er skyddade personuppgifter lämnar vi inte ut handlingarna.

Efter vigseln undertecknar vigselförrättaren vigselintyget.

Är vigseln i Stadshuset skickar vigseladministratören intyget till Skatteverket, där äktenskapet registreras i folkbokföringen.

Har ni en privat vigsel, alltså på annan plats än i Stadshuset, skickar vigselförrättaren vigselintyget till Stadshuset. Vigseladministratören i Stadshuset skickar sedan vidare intyget till Skatteverket utan dröjsmål.

Det är vanligt att en av makarna byter efternamn i samband med vigseln. Du ansöker om namnbyte antingen före eller efter vigseln. Blankett för ansökan om namnbyte finns på Skatteverkets webbplats.

Gör du namnbyte före vigseln, men efter ansökan om hindersprövning, är namnet på hindersprövningen inte samma som det nya namnet. Då måste du skicka ett registerutdrag eller ett personbevis för vigsel från Skatteverket till Stadshuset.

Uppdaterad